IT-servicemanagement op basis van ITIL® Editie TOGAF® 9 Foundation Study Guide – 3rd Edition Project Management JumpStart, 3rd Edition Dergelijke implementaties volgen een vast stramien; alles wordt eerst bedacht. VeriSM is a framework that describes a service management approach from the Projectmanagement op basis van PRINCE2® Editie – 2de geheel herziene druk TOGAF® 9 Foundation Study Guide – 3rd Edition doel en de basisbegrippen van projectmatig werken volgens PRINCE2® te beschrijven; • de relatie. IT-servicemanagement op basis van ITIL® Editie TOGAF® 9 Foundation Study Guide – 3rd Edition . Waarom een PRINCE2 training volgen? In ieder.

Author: Shakashakar Akisida
Country: China
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 28 July 2010
Pages: 230
PDF File Size: 8.93 Mb
ePub File Size: 15.27 Mb
ISBN: 702-9-67522-413-3
Downloads: 39428
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztikinos

Om later vergelijkingen te kunnen maken. The certification scheme shared below is aligned with ITIL v3 edite has been streamlined to provide clear paths for practitioners to continue their ITIL journey. ITIL v3 kan hierbij een goede basis zijn best practice voor het inrichten van de processen. Processen zijn dan ook minder gedetailleerd beschreven en geven voornamelijk praktische aanbevelingen en tips voor de uitvoering ervan.

ITIL V3 and V4 EXAMENS

De focus ligt dan op het inrichten van de processen behandeld in Service transitie en service operatie. Een gebruiker belt de Service Desk om een toner cartridge te bestellen B. In de tussentijd blijft ITIL v3 training en certificering waardevol en mogelijk. Als het kwaliteitsniveau van de IT Supply-organisatie door de IT Demand-organisatie als hoog wordt beschouwd is een afwachtende houding op zijn plaats en zou het invoeren van ITIL v3 een lange termijn doelstelling kunnen zijn.

  ELISEO AJA EL ESTADO AUTONOMICO PDF

Het Atos Consulting Operational Excellence team behandelt kort de kenmerken van de nieuwe ITIL-versie, beschrijven een stappenplan voor een succesvolle it-servicmeanagement en schetsen een aantal mogelijke scenario’s. Een gebruiker belt de service desk omdat ze de functionaliteit van een applicatie willen veranderen C. Met behulp van een it-assesment kan een goede inschatting worden gemaakt van ervaren kwaliteit en volwassenheid van zowel de Demand als IT Supply organisatie. ITIL is de enige consistente en tegelijk veelomvattende bron voor IT Service Management, bestaande uit modellen, it-servicemanagemfnt en processen die samen een krachtig referentiekader bieden voor het inrichten en verbeteren van IT-processen binnen een organisatie.

Om processen te standaardiseren B. Altijd handig als je even iets niet weet. De antwoorden van de hier gepubliceerde examens zijn beschikbaar.

Service Portfolio Management C. Gelijkheid in de volwassenheid van Demand – Supply is de sleutel voor verbetering. It–servicemanagement voorwaarde voor alignment is dan ook dat de aanbod- en vraagzijde op hetzelfde niveau opereren. Een it-assessment op de huidige situatie van de it-orgranisatie en processen, geeft de juiste input voor de selectie en implementatie strategie van de ITIL v3 onderdelen.

Functionele escalatie kan inhouden dat een leverancier ingeschakeld wordt om te assisteren bij het herstel van een incident B. Activiteiten zijn acties die ofwel losstaand binnen een levenscyclus uitgevoerd worden ofwel als onderdeel van een proces.

ITIL V3 and V4 EXAMENS

Back-ups van Applicatie Data B. Als een incident in de derde lijns ondersteuning niet oplosbaar blijkt te zijn.

  KEYENCE SR 610 PDF

Plan, Measure, Monitor, Rapporteer B. Geen van beiden D.

Service Level Management C. Om problemen te voorkomen waardoor minder incidenten gemeld worden B. Afhankelijk van de huidige volwassenheid zal er eerst gericht worden op het ondersteunen it-servicemanage,ent de processen of zal de organisatie gericht worden op het ontwikkelen en onderhouden van diensten met gebruik van de ITIL-levenscyclusfasen.

Probeer voordat u ITIL v3 wilt implementeren eerst de toegevoegde waarde voor de klantkant in kaart te brengen, de kwaliteitszorg in uw organisatie te analyseren en de activiteiten op het gebied van serviceverbetering vast te leggen.

Voordat uw organisatie ITIL v3 invoert, dient u eerst de nodige transitie te maken aan de Demandzijde. Indien een bedrijf zijn it- processen ingericht heeft volgens ITIL v2 is dit geen verloren moeite. Deze versie hanteert niet processen als uitgangspunt zoals versie 2maar dienstverlening services. Elk van de bovengenoemde.

De tweede stap is op basis van assessment kiezen welke elementen van ITIL v3 op dit moment relevant zijn. Wednesday, June 24, Vraag: Van iemand die ook op zoek was naar ITIL examenvragen kreeg ik de volgende link door: Een blog voor studenten die ITIL examens Versie 3 aan het voorbereiden zijn met enkele links naar Nederlandse Examens en andere informatiebronnen.

The certification stays the same though.