Pranava-u pavana kumara khala bana pavaka gyana ghana. Jasu hrdaya agara basah rama sara capa dhara. Atulita bala dhamam hema sailabha deham. SHREE HANUMAT STAVAN. sortha – Pranavau Pavankumar khal ban pavak gyandhan |. jasu hruday agar basahi Raam sar chap dhar ||. Atulitbaldhamam. Check out Jai Shri Hanuman (Shree Hanumat Stavan) by Roop Kumar Rathod on Amazon Music. Stream ad-free or purchase CD’s and MP3s now on.

Author: Sabar Kigajas
Country: Honduras
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 1 November 2014
Pages: 208
PDF File Size: 18.34 Mb
ePub File Size: 18.59 Mb
ISBN: 793-6-57656-412-2
Downloads: 21403
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gozragore

हनुमत् स्तवन

See Terms of Use for details. Pranava-u pavana kumara khala bana pavaka gyana ghana Jasu hanuumat agara basah rama sara capa dhara Atulita bala dhamam hema sailabha deham Danuja vana krsanum jnaninam agraganyam Sakala guna nidhanam vanaranam adhisam Raghupati -priyabhaktam vatajatam namami Gospadikrta varisam masakikrta raksasam Ramayana mahamala ratnam vande nilatmaja Anjana nandanam viram janaki sokanasanam Kapisa maksahantaram vande lanka-bhayankaram Ullanghya sindhoh salilam salilam, yah sokavhni janakatmajayah Adaya tenaiva dadaha lankam namami tam pranjalir-ajaneyam Manojavam maruta-tulya-vegam, jitendriyam buddhimatam varistham Vatatmajam vanara-yutha-mukhyam sriramadutam garanam prapadye Anjaneya mtipatalananam, kancanadri-kamaniya-vigraham Parijata-taru-mula-vasinam, bhavayami pavamana-nandanam Yatra yatra raghunatha kirtanam, tatra tatra krta-mastakanjalim Vaspavari-paripurna-locanam, marutim namata raksasantakam.

  LEY 28628 PDF

Bhagwan Sri Hanuman ji Header Tree. Yatra yatra raghunatha kirtanam, tatra tatra krta-mastakanjalim Vaspavari-paripurna-locanam, marutim namata raksasantakam.

Anjaneya mtipatalananam, kancanadri-kamaniya-vigraham Parijata-taru-mula-vasinam, bhavayami pavamana-nandanam. Views Read Edit View history.

Goshpadikrat Vaareesham Masakikrat Rakshasam Ramayana Mahamala Ratnam Vande Anil Atmajam Who made the king of sea look like the hoof of a cow, who made the great demons look like mosquitoes Who is the great jewel in the great garland of the story of Rama, I pray to the son of wind 5.

hanumqt

Atulit Bal Syavan, Hem Shailaabh Deham Danuj Van Krashaanum Gyaaninaam Agraganyam The center of immeasurable strength, possessing a body shining like a mountain of gold A fire to consume the forest of the demon race, the foremost among the wisemen 3. Retrieved from ” https: This page was last edited on 3 Decemberat Manojavam maruta-tulya-vegam, jitendriyam buddhimatam varistham Vatatmajam vanara-yutha-mukhyam sriramadutam garanam prapadye.

Hanumat Stavan Song – Download Sankat Mochan Hanuman Song Online Only on JioSaavn

Manojavam Maarut Tulya Vegam Jitendriyam Buddhimataam Varishtham Vaat Aatmajam Vanar Yooth Mukhyam Sri Ram Dootam Shirasa Namami Who has won over his mind, who has speed comparable to that of wind Who has won the control over his sense organs, who is among the seniormost in intellect Who is the son of wind, who is the chief of the team of monkeys Who is the emissary of Rama, I bow my head and salute to him 9.

  IMM 5482 PDF

Previous Post Next Post. In other languages Add links.

Anjana nandanam viram janaki sokanasanam Kapisa maksahantaram vande lanka-bhayankaram. Pranava-u pavana kumara khala bana pavaka gyana ghana Jasu hwnumat agara basah rama sara capa dhara.

Ullanghya sindhoh salilam salilam, yah sokavhni janakatmajayah Adaya tenaiva dadaha lankam namami tam pranjalir-ajaneyam. Gospadikrta varisam masakikrta raksasam Ramayana mahamala ratnam vande nilatmaja. Atulita bala dhamam hema sailabha deham Danuja vana krsanum jnaninam agraganyam Sakala guna nidhanam vanaranam adhisam Raghupati -priyabhaktam vatajatam namami.