Handboek douane en internationale handel. Front Cover. Fernand Rutten Bibliographic information. QR code for Handboek douane en internationale handel. Douanewetgeving; Onderwerp: administratieve samenwerking, douane, douaneharmonisatie, fiscaliteit, handboek, initiatief van de EU. RUTTEN, F. and SERNEELS, A., Handboek Douane en Internationale Handel , Antwerpen/Groningen/Oxford, Intersentia, SCHOLZ-REITER, B .

Author: Braktilar Shaktigar
Country: Comoros
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 27 November 2007
Pages: 375
PDF File Size: 9.38 Mb
ePub File Size: 3.40 Mb
ISBN: 170-7-11684-277-1
Downloads: 51617
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kanris

Het is van belang dat niet blind vertrouwd wordt op een leverancier.

Vereisten vertegenwoordiging

De risico gerichte controles handoek controles op aangiften met een verhoogd risico op fiscale en andere gebieden. De vereisten aan de administratie zijn afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten. Dat kan overal gebeuren, het is wel belangrijk dat fouten zoveel mogelijk beperkt worden en dat acties ondernomen worden door het bedrijf om fouten in de toekomst te voorkomen.

Ondanks alle maatregelen kunnen alsnog fouten worden gemaakt. De wijze waarop dit gebeurt kan verschillen per vertegenwoordiger. Afhankelijk van de situatie kan dit op papier of digitaal. Gespecialiseerde douane-expediteurs krijgen een deel van hun opdrachten van logistiek dienstverleners. De steekproefcontrole zal zoveel mogelijk door een andere medewerker moeten worden gedaan dan de medewerker die de aangifte heeft opgemaakt en ingediend.

Het door de Europese Commissie in samenwerking met het bedrijfsleven opgestelde EU Customs Competency Framework for the Private Sector kan als richtlijn gebruikt worden voor de benodigde competenties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van: Fouten kunnen ook veroorzaakt worden door storingen van AGS e. Ook zal de leverancier moeten kunnen aantonen dat er naast de juiste IT-kennis ook douane-inhoudelijke kennis in zijn organisatie aanwezig is of op zijn minst wordt ingehuurd.

  ENSONIQ EPS SERVICE MANUAL PDF

handboem Een grotere vertegenwoordiger, met honderden of duizenden aangiften per maand, kan volstaan met een lager percentage maar het moet representatief aantal aangiften blijven. Douaneaangiften kennen verschillende statussen afhankelijk van het soort en type. Als die afspraken zijn gemaakt dan moet dit vastgelegd worden, bijvoorbeeld in het contract. De manier waarop kan verschillen.

Handboek Douane en wetteksten DWU

De interne controle op de kwaliteit van de aangiften zal bijvoorbeeld moeten zien op: Binnen het bedrijf moet een procedure zijn die gevolgd moet worden als er twijfels zijn over de screening of de machtiging.

De minimale souane zijn: In sommige gevallen wordt er een eenmalige machtiging afgegeven, er is dan ook sprake van een eenmalige opdracht tot aangifte. De douanevertegenwoordiger is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangifte art douan, lid 2, DWU.

Deze gevallen moeten vastgelegd worden. Ook kunnen er specifieke douaje tussen vertegenwoordiger en vertegenwoordigde worden gemaakt over de wijze waarop de opdracht tot aangifte wordt verstrekt.

Het bedrijf moet procedures hebben door wie en wanneer deze correcties worden gedaan.

Introduction

Bijvoorbeeld type fouten door tijdsdruk. Hoe dit gedaan wordt is vormvrij, maar de gegevens moeten wel goed toegankelijk zijn en blijven en het moet mogelijk zijn de vereiste informatie te verstrekken. Daarnaast zijn onder meer voldoende kennis en ervaring van medewerkers, inclusief het op douanr houden van de kennis en begeleiding van nieuwe medewerkers van belang zie toelichting criterium praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties.

  GRAMTICA DE CELSO CUNHA & LINDLEY CINTRA PDF

U bevindt zich op: De vertegenwoordiger moet deze informatie ontvangen van de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever. De controles kunnen op basis van steekproeven zijn of risico gericht. Deze controle wordt doorgaans gedaan door de boekhoudafdeling van de vertegenwoordiger.

Dit percentage is afhankelijk van de omvang van de organisatie en de activiteiten van de vertegenwoordiger. Ook moeten er procedures zijn voor wat betreft het al dan niet navragen en de acties die genomen worden bij twijfel over de verklaring door de vertegenwoordigde. De vertegenwoordiger moet hierop alert zijn en procedures hebben om dergelijke transacties intern te melden.

Dit kan bijvoorbeeld door een of meer van de volgende maatregelen: Het is wezenlijk dat zij onder handvoek sturen op compliance naleving van de wetgeving en een kwalitatief goed aangifteproces. Ook kan indien mogelijk bij het aannemen van de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever voorafgaand een verklaring afgegeven worden.

De AEO-guidelines gelden onverkort, deze toelichting is een aanvulling daarop.