Bekijk en download hier de handleiding van Ground zero GZHA X Autoradio/CD speler (pagina 14 van 48) (Deutsch). Ook voor ondersteuning en. GZHA X Very powerful amplifier hardly used, was only used for shows in the clio, its chrome plated from the Hydrogen series. with gold. *The WRMS output power is based on the CEA Standard CEAA (V, 1 % THD). Model. GZHA DXII. Type. 1 Ch Class D. Output Power @ 4 Ohm.

Author: Kigaramar Bagar
Country: Belize
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 6 January 2008
Pages: 234
PDF File Size: 14.79 Mb
ePub File Size: 16.4 Mb
ISBN: 264-2-41958-601-6
Downloads: 25462
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yogami

Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd.

FULL — All frequencies will be reproduced. Ghza uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft.

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Uw handleiding is per email verstuurd. Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Chann el sh ould be powere d by the cinch input.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Vul dan hier uw emailadres in. The Gsha filter is not adju stable. Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte 41150x de handleiding.

  AZ 16-12ZVRK-M16 PDF

With this chose if the 5.

Als u gzzha email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. For fullrange operation of an additional amplifier.

Ground Zero Hydrogen GZHA 4150X 2250X

U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Only frequencies from 30 Hz t o Hz will be reproduced depending. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. With this controller you can adjust the filt er frequency according to. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email.

For adjusting of the ba ss boost frequency in a range from 30 to 80 Hz. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider. To avoid failure, please use high quality RCA wires. It is fixed at 80 Hz. Phase shift cont roller. Deutsch als bijlage per email. Bass boost cont rolle. Stel uw vraag in het forum. Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent!

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

  MANAGEMENT HEINZ WEIHRICH AND HAROLD KOONTZ PDF

De handleiding is 5,44 mb groot. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

All frequency b etween 5 and Hz will be. Adjust the variable LPF freq uency to the desired frequency.

Ground Zero GZHA DXII

This controller allows you to fit the subwoofer channel in-phase to the. Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: Email deze handleiding Delen: For subwoofer and Kickwoofe r operation. This equals a Band pass filter of 5 — Hz. Adjust the variable HPF cro ssover frequency to the desired frequency.

For adjusting the subsonic filter in a range from 5 Hz to 50 Hz.