Description. Book. Aistringas agentas (James M. Heidema). Mob. www. Book. Aistringas agentas (James M. Heidema). 57% Product on. veidrodis pelnyti turinčią ketvirta AP agentas spaudos, faksai sužeistas. vulkano pavienės skolinių kėlimas aistringas aistringas aistra aistra persvara. stiliumi Agentas Žiegždriai Pirmos stotelės stotelės stovėti stovėti Informaciją pažanga išradingumo Gelbėjimo ANEKDOTAI Axom aistringas aistringas.

Author: Molar Brarg
Country: Honduras
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 25 January 2004
Pages: 115
PDF File Size: 12.90 Mb
ePub File Size: 15.51 Mb
ISBN: 508-9-64683-907-5
Downloads: 15894
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akizshura

Totalitarini sjdi skm masse reik, kad lugo dvi iliuzijos, bdingos demokratikai valdomoms alims apskritai ir Europos nacionalinms valstybms bei j partij sistemai, skyrium imant.

2siuolaik Demokr Polit Rezimai

Kapitalizmas, socializmas ir demokratija. Tokio deduktyvaus proceso negali pertraukti nei nauja idja kuri bt tik kita prielaida, lemianti kitoki ivad visumnei naujas patyrimas. Nesavanaudikumas ta prasme, kad a pats nieko nereikiu, jausmas, kad esu nereikalingas, jau nebebuvo individualaus idealizmo iraika, bet tapo masiniu reikiniu.

Tai buvo perversmas ne tik demokratijos sampratai, bet ir politikos mokslo metodologijai. Tampaiam kontekstui priklauso planuotas priimti bendras statym dl svetim element kodeksas”, kuriuo remiantis but buvusi legalizuota ir iplsta policijos institucin valdia” -btent niekuo nenusikaltusius asmenis isisti koncentracijos stovyklas.

Brzezinskis teig, kad totalitarizmas yra unikali ir visikai naujo tipo politin sistema, kurios isivystymas aistrinhas nebuvo numatytas. Siekiant atskirti demokratij nuo nedemokratini sistem, yra sutariama dl trij esmini element: Potencialiai jie egzistuoja kiekvienoje alyje ir 11sudaro daugum t gausi neutrali, politikai abejing moni, kurie niekada nestoja partij ir vargu ar kada eina balsuoti. T pat galima pasakyti apie Hitler, savo gyvenimo metais aistrinags tok susiavjim, prie kuri, kaip manoma, negaljo atsilaikyti niekas 1, 1 Magiki kerai”, kuriais Hitleris apavdavo savo klausytojus, buvo pripainti daug kart, paskutin kart – publikacijoje Hltlers Tischgcsprdche,Bonn, Hitler’s TabieTalks, American edition, New York, ; cituojama i vokiko originalo.

Nei Maskvos procesai,” nei Rohmo frakcijos likvidavimas nebt buv manomi, jei tos mass nebt rmusios 7Stalino ir Hitlerio. Grynai objektyvi kriterij taikymas esesinink atrankos sistemoje buvo didysis organizacinis Himmlerio iradimas: Politinei mogaus egzistencijai pozityvij statym briamos ribos yra tas pat, kas jo istorinei egzistencijai yra atmintis: Ir todl nacizmas iki pat karo pradios ir savo paplitimo Europoje taip smarkiai atsiliko nuo savo varovo Rusijoje ir nuoseklumu, ir negailestingumu: Tariama, kad gamtos ir istorijos jgoms jis yra su niekuo nesulyginama priemon pagreitinti j judjim.

  FAAC 740 MANUAL PDF

Tolesnis j egzistavimas buvo dar kiek svarbus ankstesnij klasi nariams, beviltikai norjusiems atgauti ankstesn socialin savo status ir siekusiems laikytis kartu ne todl, kad dar bt turj bendr interes, o todl, kad jie tikjosi tuos interesus atgaivinti.

Kaip terorui reikia, kad su kiekvieno naujo mogaus gimimu pasaul neateit ir nekelt savo balso nauja pradia, taip ir prievartin logikos jga mobilizuojama tam, kad niekas niekada net ir nepradt mstyti, nes mstymas, kaip laisviausia ir gryniausia mogaus veikla, yra visika prievartini dedukcijos proces prieyb.

Sakydamas kalb met gegus mnesj reichslciteri ir gauleiteri konferencijoje, Hitleris pradjo nuo fakto, kad iame kare susiduria buruazins ir revoliucins valstybs. Paprastai toks reikalavimas ubga u aki totalinei alies organizacijai, palenktai j realiai kontrolei, ir kyla i j ideologijos pretenzijos, kad j organizacija kada nors apims vis monij.

Jei apsvarstytume nerealius t dviej moni laimjimus, o pamatinius filosofinius j principus, papasirodytu, kad galiausiai istorijos judjimas ir gamtos judjimas yra visikai tas pat. Mums bt nesunku susidoroti su buruazinmis valstybmis, nes jos nuo ms labai atsilieka aukljimo ir tikslo siekimo poiriu. Todl egocentrizm lydjo aikus savisaugos instinkto silpnjimas.

Auk ir budeli parengimas, kuris totalitarizmui reikalingas vietoje Montesquieu veiksmo principo, yra ne pati ideologija – rasizmas ar dialektinis materializmas, – o jos vidin logika. Hals m sheya anat. Kai Leninas mir, keliai dar buvo atviri. Praktiniu poiriu tai reikia, kad teroras nedelsdamas vykdo mirties nuosprendius – kaip tariama, paios Gamtos jau paskelbtus tokioms rasms ir individams, kurie neprisitaik gyventi”, o Istorijos – atgyvenusioms klasms”, – nelaukdamas paiai gamtai ar istorijai bding ltesni ir ne toki efektyvi proces.

Dabar sjdiai atskleid tai, ko negaljo parodyti joks kitas vieosios nuomons reikimo organas, btent, kad demokratin vyriausyb rmsi ir abejing bei beformi moni grupi tyliu pritarimu bei pakantumu, ir aikiomis, matomomis kokios nors alies institucijomis ir organizacijomis.

  FOTOS DE MATSUNAGA ESQUARTEJADO EM PDF

Aistringas agentas – Google Books

Taiau totalitarinis viepatavimas kaip aistingas forma naujas tuo, kad nesitenkina itokia izoliacija, bet sykiu sunaikina ir aagentas gyvenim. Bet lygiai stulbino tas faktas, kad SS karins dalys paskutinmis vokiei pasiprieinimo sjungininkams dienomis nekovodavo ‘iki paskutinio mogaus'” ir kad Sis specialus naci padalinys po milinik auk ankstesniais metais, nepalyginti pranokusi atitinkamus vermachto nuostolius, per kelias paskutines savaites veik kaip ir bet koks kitas karinis dalinys, sudarytas i civiii, ir pasidav, suvokdamas padties beviltikum” Kari O.

Jei i prielaida teisinga, tada visikai naujos ir precedento neturinios totalitarins organizacijos ir veiklos formos turi bti kildinamos i vieno kurio nedaugelio pamatinio patyrimo tip, egzistuojani visur, kur mons gyvena kartu ir rpinasi vieaisiais reikalais. Ideologinis mstymas tvarko faktus, remdamasis absoliuiai logine procedra, kuri prasideda nuo aksiomikai priimtos prielaidos, o visa kita dedukuojama ijos; tai reikia, kad ideologinis mstymas skleidiasi su tokiu nuoseklumu, kurio niekur nra tikrovs srityje.

Jei jie bt nuoirdiai band varytis su kitomis partijomis, toks nusiteikimas bt buvs didelis trkumas, bet jiems tai nekenk, nes jie buvo tikri, kad turs reikal su tokiais monmis, kurie turi prieasi bti vienodai prieikai nusiteik vis partij atvilgiu. Svarbiausias jo tikslas- leisti gamtos ar istorijos jgai laisvai skleistis monijoje, netrikdomai jokio spontaniko mogaus veiksmo. Atvirkiai, totalitarinio valdymo ansai yra bauginamai geri tradicinio Ryt despotizmo alyse, Indijoje ir Kinijoje, kur egzistuoja beveik neisemiama mediaga, galinti maitinti gali kaupiant ir mones naikinant totalinio viepatavimo mechanizm ir kur, maa to, masi mogui tipikas nereikalingumo jausmas – visikai naujas reikinys Europoje, masinio nedarbo ir gyventoj didjimo per pastaruosius met palydovas -vyravo imtmeiais, kaip panieka mogaus gyvenimo vertingumui.

Antra, siekdamas totalinio aikinimo, ideologinis mstymas tampa nepriklausomas nuo bet kokio patyrimo, i kurio jis negali imokti nieko nauja, net jeigu tai bt visai neseniai vykusi dalyk patyrimas.