Uploaded by. vietpine · AP Waterplug Uploaded by. vietpine · Uploaded by. vietpine · bxd-vp bxd-vp Uploaded by. vietpine · Du Thao Quy Chuan Phong Chay. Uploaded by. vietpine · ITP Bảo Vệ Khỏi Nhiệt Và Độ Ẩm. Uploaded by. dofijgapoeigjoaidjf ñoaisdjfp oaijfpoiajd fpoijapodijf · bxd-vp · Communications Plan · EL

Author: Nikorg Tojaramar
Country: Jordan
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 8 September 2014
Pages: 428
PDF File Size: 4.5 Mb
ePub File Size: 3.16 Mb
ISBN: 931-2-55822-905-8
Downloads: 71793
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tolkis

Peridorit b phong ho. Chiu cao quy nh trong cc cng tc lp t h thng in trong cng trnh l chiu cao tnh t ct 0. Trn, cp dung dch st, hn p mi khoan trong qu trnh khoan. Vn chuyn v ri ng trong 11777 vi 30m, o ly du, xung v dn ng, lp v chnh ng, lau bd ng, trn va xm mi ni, bo dng mi ni.

C mi tng c iu chnh h s bng 1,03 so vi nh mc nhn cng ca tng lin k. Granit, granit-gnai, granodiorit ht nh. Cp VI Anhydrit cht xt ln vt liu ngun gc tup. Cp IX Bazan khng b phong ho.

Dinh Muc Dt CvBxd

Cc loi phin silic ho thnh phn thch anh-clorit, thch anh-xerixit, thch anhclorit-xerixit, mica. Thch cao tinh th nh koc b phong ho.

Trong nh mc tnh cng tc th, hon chnh vl thng. Trng hp khoan qua mt trt mt tip xc gy trt lm lch hng khoan do hoc hang casterth b sung cc hao ph cho ph hp. Vn chuyn my vo v tr lp t trong phm vi 30m, m hm kim tra thit b, ph kin, lau du m, vch du nh v, xc nh tim ct theo yu cu thit k, lp t my, kim tra, chy th v bn giao.

  ARMEY CURVE PDF

Xcacn kt tinh ht th v ht trung thnh phn ogit-granat, ogit-epidot. Peridorit b phong ho. Pecmatit cht st cha nhiu thch anh. Vn chuyn ph kin vi tm hng sen, vi ra n v tr lp t, o ly du, lp chnh, xm mi ni, chn trt c nh. Hxd b, ra dy, vut thng, ko ri, ct ni, c nh dy dn vo v tr, chn trt, hon thin cng tc theo ng yu cu k thut, kim tra v bn giao. Xienit, gabro ht nh, b phong ho.

Than cng trung bnh. Cc loi phin silic ho thnh phn thch anh-clorit, thch anh-xerixit, thch anh-clorit-xerixit, mica. Nu lp ng trong iu kin khng c cng khot lng mo o h xm, chn ct th hao ph nh mc nhn cng nhn vi h s 0,6.

Cc loi mc bxdd b phong ho: Cc tng kt tinh. Diaba kt tinh mn. Trong mi cng tc lp t i vi tng loi ng, thnh phn cng vic cho tng loi cng tc lp t ny bao gm ton b cc quy trnh thc hin t khu chun b vt liu, b tr lc lng nhn cng, my thi cng cho qu trnh thc hin t khu chun b n kt thc hon thnh khi lng cng tc lp t.

  LM311 SMD PDF

nh mc 1777 d ton phn lp t

Ko t in sang khu vc th. Granit, xienit, bxc, gabro v cc macma khc c ht th v ht trung bnh phong ho. Ct kt c gn khng chc bi xi mng st v vi. Cui kt ca cc kt tinh c xi mng silic.

Qung mangan, qung st xy ho b ri. Chun b vt liu, kim tra, v sinh cu dao v ph kin, c nh cu dao, u dy in vo cu dao hon chnh, kim tra v bn giao. Cng tc lm ng, mt bng phc v thi cng c tnh ring. Trong cng tc bdx t thuyn tm, cha k cng tc xy trt b thuyn tm.

Thu dn, khi phc hin trng. Lau chi, ly du, khoan c nh puli ln tng, trn theo ng yu cu thit k, kim tra v bn giao. Trng hp dng ng chng lm kt cu ging th p dng nh mc kt cu ging. Vn chuyn vt liu n v tr bo n trong phm vi 30m, o ly du, bc bo n ng theo yu cu k thut.

Vn chuyn v ri ng trong phm vi 30m, o ly du, xung v dn ng, lp v bdx ng, lau chi ng, trn va xm mi ni, bo dng mi ni. Kimberlit dng dm kt. Gii thiu phn mm d ton CT Documents.